лични предпазни средства за охрана на труда
Безопасността на работното място е от съществено значение за всеки бизнес, както и за всеки работник. Също така, когато една фирма подсигурява и се грижи за безопаснотта и здравето на своите служители с това показва и отговорнсот към обществото. Един от най-важните аспекти на осигуряването на безопасно работно около е инвестирането в подходящи лични предпазни средства (ЛПС).
Архив