Безопасност и здраве във вашата работа!

Органът по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД помага на работодателите да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд чрез редица услуги и мероприятия, които са съобразени с актуалните тенденции в бранша.

Ако имате въпроси и се нуждаете от допълнителна информация може да се свържете с нашите специалисти в работно време.

здраве и безопасност по време на работа

Услуги за безопазност и здраве

Осигуряваме здравословно и безопасно работно ежедневие с редица възможности, които можем да осигурим за вашата организация.

консултации

Консултации на работодатели, длъжностни лица и работещи в различни области.

инструктаж за безопасност

Създаване и управление на инструкции за безопасна работа.. Цялостна организация и провеждане на инструктажите по безопасност, хигиената на труда и противопожарната охрана.

вътрешна документация

Разработване и управление на вътрешни нормативни актове за безопасност и здраве при работа.

обучение

Провеждане обучения на представители в Комитети и Групи по условия на труд.

Превантивно и аварийно планиране

Изработване на планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии бедствия и други критични ситуации.

оценка на професионалния риск

Участие в работата по установяването и оценката на професионалните рискове.

Динамично и безопасно ежедневие

Ако не откриете това, което ви трябва от посочените услуги не се колебайте да се свържете с нас и ние ще ви съдействаме.

въвеждане в експлоатация

Въвеждане в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места.

одитиране

Организиране и провеждане на вътрешен одит за въвеждане на система за осигуряване на ЗБУТ.

информационно обслужване

Предоставяне за разпространение на информация и пропагандиране на мерки, свързани със здравето и безопасността на работещите.

фирмено представиелство

Представяне на работодателите пред Дирекция „Инспекция по труда”.

разследване на инциденти

Участие в разследване, установяване и регистрация на трудови злополуки.

допълнителна помощ

Оказване на помощ за изпълнение на дадените задължителни предписания от контролните органи по труда.

Всичко за нашите клиенти!

Цените са в зависимост от спецификата на предприятието и отдалечеността на обектите. Клиентите на службата по трудова медицина към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.

Доверете ни се!

За безопасност и здравословна работна среда всеки ден!