Разчитайте на обучение и квалификация за едно по-успешно утре!

Обученията и квалификациите, които провеждаме се фокусират върху индивидуалните потребности и цели на вашата компания, предлагайки персонализирани програми, които не само развиват уменията и компетенциите на вашите служители, но и ги подготвят за успешно справяне с предизвикателствата на съвременния бизнес свят.

Чрез нашите учебни модули и практически упражнения, служителите ви придобиват необходимите знания и умения за ефективно управление на проекти, комуникация в екип, лидерство и ръководство, както и за използване на новите технологии и иновации във вашата индустрия. 

Нашата цел е да създадем учебни програми, които не само увеличават производителността и ефективността на вашата организация, но и осигуряват постоянен професионален и личностен растеж за всеки служител.

професионално обучение в охрана на труда

Професии

Някои професии за които провеждаме курсове. Разбира се, може да се осигури допълнително обучение, когато това е необходимо.

водач на пътно-строителни машини

корабни специалисти

специалисти в хотелиерството и ресторантьорството

електрокарист и мотокарист

механици

икономисти в различни отрасли

строителни специалисти

селскостопански професии

административни професии

Квалификации

Някои квалификации за които провеждаме курсове. Разбира се, може да се осигури допълнително обучение, когато това е необходимо.

квалификационни групи по електробезопасност

оператор на строително подемно съоръжение

работа с горска техника и моторни триони

координатор по безопасност и здраве

прикачвач-сапанджия

други професии

Всичко за клиента!

Цените са в зависимост от броя на курсистите и избраната професия и/или квалификация. Клиентите на службата по трудова медицина и органа по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.

Доверете ни се!

За безопасност и здравословна работна среда всеки ден!