Превантивни медицински прегледи за здравословна Охрана на труда.

Грижа за Работниците и Работната обстановка.

Профилактичните медицински прегледи за охрана на труда представляват комплекс от специализирани изследвания, които се извършват периодично или при определени ситуации в работната среда с цел предпазване на здравето на работниците. Те не само целят ранното откриване на здравни проблеми, които могат да възникнат вследствие на изпълняваната работа, но и да предложат конкретни мерки за намаляване на рисковете и подобряване на условията на труд.

Тези прегледи обхващат различни аспекти на здравето, включително физическото и психическото благополучие на работниците. Освен това, те включват и изследвания за професионалните рискове и излагания, като оценка на възможните експозиции към опасни вещества, шум, вибрации и други фактори, които могат да повлияят на здравето на работещите.

След провеждането на такива прегледи, предприемат се конкретни действия за осигуряване на по-здравословна и безопасна работна среда, включително въвеждане на подходящи превантивни мерки и предоставяне на съвети за подобряване на условията на труд. Тези мерки помагат за поддържане на продуктивността и благосъстоянието на работниците, като същевременно се гарантира съответствие със законодателството за охрана на труда и здравословните стандарти.

периодични медициски прегледи охрана на труда

Профилактични медицински прегледи

Това са някои от възможностите, които предлагаме. Ако имате въпроси или нужда от допълнителни неща, свържете се с нас.

Терапевт

Специалист „Дерматолог”

Специалист „Кардиолог”

Специалист „УНГ”

Специалист „Ортопед”

Специалист „Генеколог”

Специалист „Офталмолог”

Специалист „Хирург”

Специалист „Психолог”

Специалист „Невролог”

Специалист „Ехографист”

лабораторни изследваниЯ

Всичко за клиента!

Цените са в зависимост от обема на профилактичните медицински прегледи и лабораторните изследвания и отдалечеността на обектите. Клиентите на службата по трудова медицина и органа по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.

Доверете ни се!

За безопасност и здравословна работна среда всеки ден!