превенция на злополуки
Здравословната и безопасна работна среда е от ключово значение за всеки работник, но и за успешно функциониране на бизнеса като цяло. Също така, и показва отговорност към обществото. Въпреки че работодателите носят отговорност за осигуряването на безопасно работно място, работниците имат също толкова важна роля, дори са основен фактор в предотвратяването на злополуки.
Архив