осветление и охрана на труда
В сферата на охраната на труда, много често се подценява влиянието на осветлението върху комфорта и ефективността на работниците. Но в действителност, осветлението играе ключова роля не само за удобството и здравето на служителите, но и за тяхната работна продуктивност. Това не е просто въпрос на визия и комфорт - правилното осветление може да има дълбоко влияние върху концентрацията, производителността и дори безопасността на работното място.
Архив