Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Административни услуги

  • Внедряване  и поддръжка на системи за управление на качеството и дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Регистрация в строителната камара;
  • Подготовка и представяне на пълна документация за участие в обществени поръчки;
  • Внедряване на програми по човешки ресурси -отношения в организацията (култура, конфликти, трудово-правни взаимоотношения), удовлетвореност от работа, мотивация, потребности от обучение, компетентност на персонала и други;
  • Внедряване на системи по оценка и възнаграждение на персонала;
  • Изготвяне на длъжностни характеристики;
  • Изготвяне на вътрешнофирмени стандарти;
  • Осигуряване и всички видове застраховане;
  • Други.


Клиентите на службата по трудова медицина и органа по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.