Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Профилактични прегледи

„Център по охрана на труда” ООД организира:

 • профилактични медицински прегледи:
 1. Терапевт;
 2. Специалист „УНГ”;
 3. Специалист „Офталмолог”;
 4. Специалист „Невролог”;
 5. Специалист „Дерматолог”;
 6. Специалист „Ортопед”;
 7. Специалист „Хирург”;
 8. Специалист „Ехографист”;
 9. Специалист „Кардиолог”;
 10. Специалист „Генеколог”;
 11. Специалист „Психолог”;
 12. и други
 • лабораторни изследвания на кръв, урина, цитонамазки и други

Цените са в зависимост от обема на  профилактичните медицински прегледи и лабораторните изследвания и отдалечеността на обектите. Клиентите на службата по трудова медицина и органа по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.