Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Обучение и квалификация

„Център по охрана на труда” ООД осигурява обучения за:

 • професии:
 1. водач на пътно-строителни машини;
 2. електрокарист и мотокарист;
 3. строителни специалисти;
 4. корабни специалисти;
 5. механици;
 6. селскостопански професии;
 7. специалисти в хотелиерството и ресторантьорството;
 8. икономисти в различни отрасли;
 9. административни професии;
 10. и други.
 • квалификации:
 1. квалификационни групи по електробезопасност;
 2. координатор по безопасност и здраве;
 3. оператор на строително подемно съоръжение;
 4. прикачвач-сапанджия;
 5. работа с горска техника и моторни триони;
 6. и други.


Цените са в зависимост от броя на курсистите и избраната професия и/или квалификация. Клиентите на службата по трудова медицина и органа по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.