Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Психологически изследвания

Центърът за психологическа помощ и консултации „KLY PSY”, чрез своите специалисти в областта на психология на бизнеса помага на работодателите при:

  • подбор на персонала;
  • мотивиране на личността и екипа;
  • разрешаване на личностни и междуличностни конфликти;
  • създаване на сплотен екип, който да е способен да постигане целите, поставени от ръководителите и да повиши резултатите от своята работа;
  • формиране на корпоративна култура и развиване на лоялността на сътрудниците;
  • разработка и внедряване на технологии за оценка на персонала, ориентирана към използване на кадровия потенциал на организацията в съответствие с нейните цели и стратегии.

В дейността ни се включват методи, чрез които можете да различите не само какво човек говори за себе си, но и как се държи в различни ситуации, какво мисли и чувства всъщност.
Ние осигуряваме на работодателите точна професионална оценка на психичното здраве и психоемоционалния статус на работещите. Екипът ни от утвърдени специалисти е с научен ръководител доц. д-р Поли Петкова.


ЦЕНИ:
Тестово изследване с анализ – 30,00 лева.


Специализирани изследвания:       


ИНДИВИДУАЛНИ - подбор на персонал, оценка на лоялност и други –  от 40,00 до 80,00 лева;


ГРУПОВИ - 10-15 човека – от 300,00 до 700,00 лева за минимум 5 часа;


„KLY PSY” предлага 24 часова консултативна помощ.


Клиентите на службата по трудова медицина и органа по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.