Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Лабораторни измервания

„Център по охрана на труда” ООД осигурява лабораторни измервания на факторите на условия на труд:

 • заземителни инсталации;
 • мълнезащитни инсталации;
 • дефектно токови защити;
 • контур „фаза – защитен проводник”;
 • изолационно съпротивление;
 • вентилационни и климатични инсталации;
 • осветеност;
 • микроклимат;
 • вибрации;
 • шум;
 • и други.

Цените са в зависимост от обема на измерванията и отдалечеността на обектите.


Клиентите на службата по трудова медицина и органа по безопасност и здраве към „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка, в зависимост от обема на възложената работа.