Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Работно облекло

„Център по охрана на труда" ООД, съвместно със своя партньор "МАДАРА-1999" ООД предлага работни облекла, обувки и предпазни екипировки на "БУЛТЕКС 99" ООД (цени на производител), които са съобразени с изискванията на националните и европейските нормативни и документи стандарти:

 • предпазители на слуха - антифони, протектори и други
 • предпазни средства за еднократна употреба
 • въздушно-дихателни апарати и респиратори
 • лятно и зимно работно облекло
 • водозащитни облекла от PVC
 • защитни ботуши и обувки
 • защитни очила и щитове
 • медицинско облекло
 • санитарни обувки
 • ръкавици
 • каски
 • други