Център по охрана на труда ООД

Комплексно обслужване по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Добре дошли в сайта - Център по охрана на труда ООД Обща тематична снимка

„Център по охрана на труда” ООД помага на работодателите да намерят при нас всичко, от което се нуждаят, за да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд:

 • консултации;
 • представяне на работодателите пред Дирекция „Инспекция по труда”;
 • обслужване от служба по трудова медицина;
 • обслужване от орган по безопасност и здраве по чл. 24 от ЗЗБУТ;
 • изготвяне на заповеди, инструкции, планове, правилници, протоколи, аварийни планове и други вътрешни нормативни документи;
 • подбор на кадри на психологическо ниво;
 • мотивация на персонала;
 • професионални обучения и квалификации;
 • лабораторни измервания на факторите на условия на труд: заземяване, шум, мълнезащита, зануляване, осветеност, микроклимат, вибрации и други;
 • регистрации на трудови злополуки;
 • внедряване и поддръжка на системи за управление на качеството и дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • подготовка за участие в обществени поръчки;
 • регистрация в строителната камара;
 • осигуряване на профилактични медицински прегледи и лабораторни изследвания;
 • застраховане;
 • юридическа защита.


Клиентите на която и да е от услугите, предлагани от „Център по охрана на труда” ООД ползват от 10 до 20 процента отстъпка от другите услуги, в зависимост от обема на възложената работа.